Sismikazot, "Cheval de Troie" (Rue Flechier, 2015)

Sismikazot,